10 raons per les quals triar el col·legi Agora International School Barcelona

Quan arriba el moment de triar el col·legi per als nostres fills, la responsabilitat de prendre la decisió encertada fa que apareguin alguns dubtes i inseguretats. No obstant això, és important tenir clar que hi ha una sèrie de preguntes que hem de fer-nos abans de fer l’elecció. Parlem de les 10 raons per les quals triar el col·legi Agora International School Barcelona.

«Tu t’imagines un món on tots es dediquessin a allò que els apassiona i fan bé?». Aquesta és la interessant reflexió a la qual l’expert en talent i habilitats directives Jaume Roset convidava en una entrevista concedida a Gestionant Fills https://www.gestionandohijos.com/*jaume-*roset-el teu-et-imagines-un-món-en-on-tots-es-dediquessin-a-allò-que-el-apassiona-i-fa-bé/ i creiem que, a l’hora de triar col·legi, les famílies deuen exactament tenir com a objectiu buscar un centre que permeti als nens experimentar i descobrir els seus talents.

Què hem de tenir en compte abans de triar el col·legi dels nostres fills?

En primer lloc, és fonamental ser conscients que triar col·legi és molt més que triar unes assignatures o altres o un espai físic al qual portar als nens. Triar col·legi és triar un projecte educatiu, és establir les bases de la formació, del desenvolupament i del creixement personal dels nostres fills, per la qual cosa hi ha un aspecte fonamental: ha de tractar-se d’una decisió meditada.

Quins aspectes hem de valorar per a triar col·legi?

Una vegada que tenim clar que l’elecció del col·legi és un tema molt important que marcarà en bona part l’educació i el desenvolupament personal dels nostres fills, és necessari fer-nos preguntes i obtenir respostes perquè aquesta decisió, tan personal, sigui la més encertada per a cada família:

  • Quin projecte educatiu té el centre?

Una decisió meditada requereix tenir informació. És necessari que els pares s’informin bé sobre quin és el projecte educatiu que ofereix el col·legi. És molt recomanable que les famílies es decantin per un col·legi que vagi en la línia de la seva manera d’entendre l’educació. Si pares i col·legi van en la mateixa línia educativa els beneficis per a l’alumne són majors.

És important que el projecte tingui un enfocament multidisciplinari: en el nostre col·legi es defineix per 5 elements distintius: el Batxillerat Internacional com a model de futur, el multilingüisme, la música, l’esport i el compromís de facilitar als nostres alumnes les eines perquè creixin com a ciutadans globals capaços de canviar el món. L’objectiu primordial del nostre projecte educatiu és aconseguir la felicitat i l’èxit dels alumnes.

  • Valors importants per al centre

Un altre aspecte fonamental que va lligat a l’anterior és conèixer quins són els valors i els pilars de l’ideari del col·legi. Hi ha ensenyaments i valors que els pares consideren bàsics i necessaris per als seus fills, per això, és important assegurar-se que aquests mateixos principis coincideixen amb els del col·legi.

El teu fill és molt més que les assignatures del currículum: en el col·legi s’establiran les bases del seu desenvolupament com a persona, els fonaments de l’adult que serà en el futur, per això és clau que els pilars morals i educatius familiars i els del col·legi vagin en sintonia.

«L’educació és el gran motor del desenvolupament personal», deia Nelson Mandela i no hi ha dubte que el col·legi és un engranatge molt important dins d’aquest motor.

  • Innovació i tecnologia

Actualment l’oferta educativa és molt àmplia i els pares busquen que els seus fills rebin una bona preparació. La innovació educativa i la tecnologia són garanties d’èxit per a una formació completa i adequada per al desenvolupament de les competències i habilitats que els nens requereixen no sols per al seu dia a dia, també per a desenvolupar-se en un futur en el mercat laboral. Per això, és important comprovar si en la metodologia del centre la innovació i les tecnologies tenen molt pes, com és el cas del nostre col·legi.

«El consum creixent de continguts digitals des d’edats cada vegada més primerenques és un fet. I s’ha d’assumir i abordar perquè redundi en el seu benefici», sosté en un article publicat en Empantallados https://empantallados.com/noticia/leer-con-nuestros-hijos-en-soporte-digital-una-experiencia-ni-mejor-ni-peor-diferente/? Elisa Yuste, experta en l’impacte de la tecnologia en la pràctica de la lectura. La tecnologia pot ser una gran aliada en l’educació, per això, ha de ser present de manera coherent a les aules.

  • La importància dels idiomes

Vivim en un món globalitzat, per això, l’aprenentatge d’idiomes és un element diferenciador en l’educació dels nostres fills. La internacionalització i el multilingüisme són claus per a formar estudiants preparats per a un món globalitzat i en el nostre col·legi el tenim molt present, per això, busquem fomentar la cultura internacional i una mentalitat oberta, tant per als estudiants com per als professors, a través d’experiències úniques d’aprenentatge com esdeveniments en els quals participen els col·legis dels diferents països en un context d’esperit global i companyonia.

  • Atenció als alumnes

Un altre aspecte bàsic és saber quina atenció rebran els nostres fills, si podran comptar amb una atenció personalitzada en funció de les seves necessitats, ja que és la manera d’aconseguir un alt rendiment i una evolució acadèmica.

Per a conèixer més sobre l’atenció que reben els alumnes, és important preguntar en el centre com és la dinàmica de les classes, si hi ha una participació activa i col·laborativa en aquestes, com es busca motivar als alumnes i com es valora la cultura de l’esforç, ja que aquests aspectes són claus per a un millor aprenentatge i ajuda a tenir una idea de com és el model educatiu del centre.

En el nostre col·legi pensem que els nostres professors han de fer una labor de coaching per a treure el millor de cada estudiant i per a això el treball amb els alumnes comença amb l’estudi de les seves capacitats, aptituds i preferències per a, sobre la base d’aquestes, personalitzar les metodologies i triar treball per projectes, instrucció directa, experimentació o pensament crític, entre d’altres, segons cada cas.

  • Instal·lacions i serveis

Les famílies també volen saber quines instal·lacions i serveis ofereix el centre ja que això pot ser significatiu de cara a les possibilitats per a rebre una formació més completa. En aquest sentit, és interessant informar-se sobre si el col·legi disposa de laboratoris, sobre com són les aules, si compta amb instal·lacions esportives com ara piscina, camp de futbol o pistes de bàsquet o altres instal·lacions.

Quant a serveis, és fonamental saber si el centre disposa de servei de menjador i, si és així, conèixer bé quina és la seva proposta alimentària.

Una altra qüestió interessant per a les famílies és conèixer si el col·legi té opció d’ampliació d’horari o si ofereix transport escolar. L’oferta d’activitats extraescolars també convé tenir-la en compte i valorar si s’ajusta a les expectatives.

  • Qüestions pràctiques

No cal deixar de banda que, a l’hora de triar el col·legi per als nens, hi ha qüestions pràctiques com la proximitat del centre, la possibilitat de comptar amb ruta d’autocar o no i l’horari del mateix que també són factors que cada família valora per a prendre la decisió.

Una vegada analitzats tots aquests punts i tenint tota la informació sobre ells, és recomanable que les famílies es preguntin: «És el que estem buscant?». Si la resposta és sí i la decisió proporciona garanties i seguretat, el següent és fer el pas: estem triant el que creem millor per als nostres fills.

28 / 01 / 21