Les fites del desenvolupament del teu fill durant la primària i com les afrontem a Agora International School Barcelona

La primària és una etapa fonamental en el desenvolupament educatiu dels nens, però també en la formació de la seva personalitat i autoestima, de manera que és fonamental prestar especial atenció a aquesta etapa evolutiva.

En primer lloc, cal tenir en compte que en els nens d’entre els 6 i els 12 anys es produeixen fites importants en el desenvolupament, entre les quals en destaquen les següents:

 • Personalitat i autoestima: en aquestes edats els nens comencen a assentar les bases i a anar desenvolupant els fonaments de la seva personalitat, ja que és quan comencen a relacionar-se amb els companys, a ampliar el seu món fora de la unitat familiar i també a desenvolupar la seva autoestima, per la qual cosa és fonamental que el nen vagi adquirint confiança en si mateix a través de les activitats escolars, les relacions socials i les vivències que va adquirint.
 • Desenvolupament d’habilitats socials: els primers anys de la vida escolar són fonamentals per al desenvolupament de les habilitats socials dels infants, es relacionen amb els seus iguals, comencen a perfilar la seva personalitat fora de l’entorn familiar i en aquesta etapa el sentiment de pertinença a un grup és molt important: volen ser estimats i acceptats pels seus amics.
 • Autonomia: en els primers anys de primària els nens van guanyant autonomia, ja que mostren més independència dels pares i la família. En el nostre centre busquem el desenvolupament integral de l’alumne, tot afavorint-ne la independència i assumint la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
 • Llenguatge: generalment, el llenguatge dels nens als sis anys ja està desenvolupat i és ara quan el comencen a fer servir i a expressar-se mitjançant idees i conceptes, es comuniquen més i millor, aprenen millors maneres de descriure les seves experiències, les seves idees i els seus sentiments. Per això, en aquesta etapa educativa és fonamental dur a terme activitats que permetin als nens desenvolupar més el llenguatge,
 • Idiomes: aprendre idiomes abans dels 6 anys té nombrosos beneficis per a l’aprenentatge dels nens, ja que el seu cervell és una esponja i aprenen amb més facilitat, i això ajuda que tinguin més capacitat per fer diverses tasques alhora (multitasking). A més, si aprenen idiomes des d’infantil tindran millor pronunciació i desenvoluparan una visió de l’entorn i una mentalitat més internacional. A Agora International School Barcelona promovem i provoquem situacions reals per a l’ús de les tres llengües vehiculars del centre: l’anglès, el català i el castellà. El projecte lingüístic es completa amb l’estudi de el xinès mandarí i del francès o l’alemany a 6è. d’Educació Primària. «Volem obrir el món als nostres alumnes i que visquin d’una manera natural el fet de pertànyer a un conjunt multicultural i multilingüista. El nostre objectiu és fer-ho en llengua anglesa i que, per tant, l’anglès sigui una peça fonamental en el seu aprenentatge», afirma Gerard Valls, Director d’Agora International School Barcelona.
 • Curiositat i sentit: en aquesta etapa de desenvolupament els alumnes tenen molta curiositat i volen trobar sentit a les coses. Comencen a pensar en el futur i entenen millor el lloc que ocupen al món. «Cada nen té un potencial especial, cadascun serà un geni en alguna cosa. El que cal fer com a educador és cercar-lo i fomentar-lo» defensa el docent i mag, finalista del Global Teacher Prize 2018 i autor del llibre Educando con Magia, Xuxo Ruiz. Http://blog.tiching.com/xuxo-ruiz-la-magia-la-educacion-sacar-lo-mejor-nino/ En el nostre centre oferim una atenció personalitzada per tractar de potenciar el millor de cada alumne. També afavorim una acció tutorial personalitzada amb el doble objectiu de crear un entorn segur per a l’alumne i mantenir una comunicació fluïda amb la família a través de diferents canals. «Volem que els nostres alumnes es diverteixin, estiguin motivats i sentin en tot moment la curiositat per aprendre. La curiositat és un dels factors essencials perquè els nens aprenguin i es vagin formant», argumenta Gerard Valls, Drector d’Agora International School Barcelona.
 • Lectura: Els nens aprenen a llegir a Primària i és clau per a la seva educació i el seu desenvolupament. «Cal estimular els nens a llegir, no obligar a llegir. No podem convertir un plaer en una obligació» sosté l’educador César Bona, qui fou elegit com un dels 50 millors mestres del món segons el Global Teacher Prize.
 • Creativitat: la creativitat ajuda a desenvolupar les capacitats cognitives, estimula la intel·ligència i fomenta la comunicació, entre altres coses, per això és fonamental estimular-la en l’etapa d’Educació Primària. En el nostre centre fomentem la creativitat a través de l’art, amb el desenvolupament de projectes relacionats amb diferents estils pictòrics. La música també és un pilar fonamental dins d’aquesta aposta per potenciar la creativitat. Els alumnes tenen a la seva disposició instruments i, en funció de les seves preferències i amb l’assessorament dels seus professors, podran triar un instrument en el qual especialitzar-se. Som una Escola Vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona i tenim un conveni amb l’Escolania de Montserrat, quelcom molt important per a aquells alumnes que volen desenvolupar encara més la pràctica amb algun instrument.
 • Atenció al seu entorn: en aquesta etapa educativa, els alumnes s’enfoquen menys en si mateixos que quan són més petits i es preocupen més pels altres, per això és important educar en la companyonia i la solidaritat.
 • Consolidació de valors: a Educació Primària cal treballar un conjunt d’hàbits per consolidar valors tant en l’àmbit individual, com l’autonomia, l’esperit crític, la iniciativa, la responsabilitat i l’autoregulació, com valors de caràcter col·lectiu, com ara la cooperació, la solidaritat, el respecte i la tolerància, conjuntament amb valors procedimentals com el diàleg, la disposició per a la resolució de conflictes i la presa de decisions i accions conjuntes, aspectes que treballem en profunditat en el nostre centre.
 • En l’àmbit físic: a Primària és fonamental iniciar els infants en uns hàbits saludables i en la pràctica d’exercici físic, ja que és bàsic per treballar la coordinació, l’equilibri, fomentar el correcte desenvolupament de la seva musculatura i també, a través d’això, els nens aprenen valors com l’esforç, la companyonia, l’esperit de superació i el respecte per les normes, valors que, sens dubte, són fonamentals en el seu desenvolupament personal. En el nostre centre estimulem la pràctica d’exercici físic per millorar les habilitats motores i treballar una educació en valors, tot aprofitant la nostra ubicació privilegiada i les magnífiques instal·lacions del nostre «Sport Center». Cerquem que l’esport els serveixi en totes les facetes de la vida, per això és un pilar fonamental en el nostre projecte educatiu.

En el nostre centre desenvolupem estratègies de treball i fem servir eines de resolució davant de situacions comunes a l’aula i en la seva vida quotidiana. La internalització és present a la nostra escola en totes les etapes educatives i busquem formar ciutadans del món.

A Primària es produeixen, com hem vist, fites molt importants en el desenvolupament dels alumnes i la seva capacitat d’aprenentatge és molt gran; per això, és fonamental intentar aprofitar al màxim aquesta capacitat i ajudar els alumnes a treure el millor de si mateixos. «Podeu imaginar-vos quant poden aprendre els nens amb aquesta capacitat d’absorbir de què disposen?» planteja el professor César Bona https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml i la millor manera de comprovar-ho és oferir-los tots els recursos perquè puguin fer-ho.

15 / 02 / 21