Per què a Agora International School Barcelona enfoquem els errors com a oportunitats per a aprendre a reflexionar

Aprendre no significa no cometre errors ni equivocar-se. Aprendre suposa saber enfocar aquests errors com a oportunitats per a reflexionar i evolucionar.

A Agora International School Barcelona volem formar persones amb afany de superació, compromís social i esperit crític, capaços d’aconseguir l’èxit acadèmic i personal. Això significa ser capaços de reflexionar, de desenvolupar un pensament crític i també cometre errors i aprendre d’ells, una lliçó que sens dubte és necessària per a la vida.

«Si vols que el teu fill no sàpiga treure’s les castanyes del foc el dia de demà el millor que pots fer és sobreprotegir-los. Si per contra vols que creixi com un adult segur de si mateix i de les seves capacitats, dóna-li espai per a encertar i equivocar-se», defensa el neuropsicòleg, conferenciant i escriptor Álvaro Bilbao, i en el nostre centre pensem que és fonamental fomentar un model educatiu en el qual s’ajudi els alumnes a fer-se preguntes i buscar respostes, en el qual siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge, sempre guiats i acompanyats per l’equip de docents que s’encarreguen de motivar i guiar aquest desenvolupament del procés educatiu perquè els alumnes trobin les respostes per si mateixos, construint un coneixement propi que els ajudi a desenvolupar-se en el món real.

És molt freqüent que, com a pares, intentem anticipar-nos als errors dels nostres fills per a tractar d’impedir que s’equivoquin, però això lluny d’ajudar-los, és perjudicial: «Aprenem a caminar caient una vegada i una altra, per la qual cosa hauríem de preguntar-nos per què ens obstinem a eliminar l’error de les nostres vides. En fer-ho, estem enviant sense voler missatges com «tu no ets capaç de fer-ho», la qual cosa contribueix a una baixa autoestima i major dependència dels pares. Per contra, les equivocacions ens permeten aprendre i reconduir situacions», argumenta la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, doctora en Psicologia i psicòloga familiar en el centre GRAT, Amalia Gordóvil Merino. L’error permet aprendre, evolucionar i és part del nostre desenvolupament com a éssers humans, per això, en el nostre centre orientem els errors i mostrem als alumnes que errar és una oportunitat per a aprendre, per a millorar i que els dota d’eines per a afrontar diferents situacions.

Cometre errors és un entrenament perfecte per a tolerar i manejar la frustració. Quan s’educa als nens perquè tinguin autonomia i se’ls permet prendre decisions i cometre errors, desenvolupen una major tolerància a la frustració i els prepara per a afrontar la vida, el futur laboral i l’etapa adulta en la qual, sens dubte, haver entrenat eines per a gestionar la frustració serà de gran ajuda.

Parar-se a pensar sobre els errors comesos i a analitzar-los ajuda a desenvolupar el pensament analític i crític, afavoreix la reflexió. A Agora International School Barcelona tenim l’objectiu que els nostres alumnes «aprenguin a aprendre» i cadascun d’ells adquireixi plena autonomia intel·lectual. Per a aconseguir-ho, treballem unes determinades destreses des de petits per a fomentar aquest pensament crític, introduint aquesta vocació des de l’etapa d’Educació Infantil. Així, els estudiants aprenen a indagar, analitzar, avaluar i crear, desenvolupant les seves pròpies idees.

Oportunitats d’aprenentatge que ofereix l’error

  • Capacitat de reflexió: com dèiem, cometre errors i veure’ls com una oportunitat d’aprendre ajuda als alumnes a reflexionar, analitzar i treure conclusions.
  • Major autonomia: evitar que els nens cometin errors limita les seves possibilitats de desenvolupament.
  • Flexibilitat davant imprevistos: si des de petits els estudiants aprenen que cometre errors és natural i que es pot aprendre d’ells, seran adults més flexibles i amb major capacitat d’adaptar-se a imprevistos i a diferents situacions.
  • Visió positiva de l’esforç: si ensenyem que l’error en si no és una cosa negativa, sinó una oportunitat per a evolucionar, els alumnes tindran una visió més positiva de l’esforç i major motivació per a intentar superar-se.

Classes enfocades a desenvolupar un pensament crític

Els alumnes aprenen més quan el seu treball els motiva i té un nivell convenient de repte, per això, el nostre alumnat té a la seva disposició mètodes motivadors, interactius i vivencials: la base del nostre concepte aprendre a aprendre.

En una entrevista al diari ABC, la psiquiatra infantil del Servei de Psiquiatria i Psicologia Clínica de l’Hospital Universitari HM Puerta del Sur, Lilia Marines sostenia que evitar que els nens s’equivoquin impedeix el seu aprenentatge i llança un missatge perjudicial: «Quant a nivell d’aprenentatge, el nen pot mostrar menys iniciativa pròpia i escàs desenvolupament de la creativitat, desmotivació pels estudis. Alguns pares es veuen temptats a fer els treballs dels seus fills perquè treguin bones notes. El missatge que transmeten és que l’única cosa important és el resultat, no l’esforç».

En el nostre centre, fomentem que els alumnes participin activament en les classes, analitzin el que els envolta, dialoguin des del respecte i la tolerància amb els seus companys, treballin de manera experimental, multidisciplinària i col·laborativa i valorin la cultura de l’esforç. El professor s’encarrega de motivar-los i guiar-los en tot el procés.

«L’únic home que no s’equivoca és el que mai fa res» deia el poeta i dramaturg alemany Goethe. A Agora International School Barcelona volem que els alumnes aconsegueixin el seu ple desenvolupament acadèmic i personal, busquem treure el millor de cada estudiant i ser reflexius, analítics, cometre errors i aprendre d’ells és part del procés per a aconseguir-lo.

13 / 04 / 21