Batxillerat Nacional

En acabar Secundària, els nostres estudiants poden estudiar el Programa de Diploma de Batxillerat Internacional (IB) o el Batxillerat Nacional. Sigui quina sigui la seva elecció, preparem els alumnes perquè comencin amb èxit la següent etapa de la seva educació. Ambdues rutes ofereixen l’oportunitat d’estudiar a España o a l’estranger.

Agora Barcelona International School ofereix la possibilitat de cursar quatre modalitats de Batxillerat LOE: humanístic, ciències socials, ciències de la salut i científic–tecnològic. Les matèries que cursen els alumnes per a cadascuna d’aquestes modalitats s’han escollit pensant en aquelles que donen accés al major número de graus, tant a les universitats catalanes com a nivell nacional.

Preparem el nostre alumnat de Batxillerat amb responsabilitat i perseverança, perquè puguin aconseguir allò que es proposin i accedeixin a estudis superiors amb l’èxit garantit. Donem molta importància al treball experimental de laboratori i a les llengües, i participem a projecte internacionals als quals les llengües vehiculars són l’anglès, l’alemany o el francès. A més, participem a concursos reconeguts, tant a l’àmbit de les ciències com al de les lletres, per fomentar l’esperit investigador i innovador.

Apropem els nostres alumnes de Batxillerat a la realitat universitària, mitjançant l’assistència a jornades informatives de portes obertes que organitzen les diferents universitats. També orientem l’alumnat de Batxillerat cap a l’opció més adequada segons les seves aptituds i qualitats a través de les diferents bateries de proves i exercicis, tant des del seguiment tutorial com des del Gabinet d’Orientació Psicopedagògic.

El programa de Batxillerat, com el de Batxillerat Internacional, inclou un Programa preuniversitari que orienta els estudiants per trobar la seva vocació i per fer l’elecció de la seva professió. D’aquesta forma els alumnes poden descobrir les seves fortaleses i els punts de millora, per potenciar-los i aconseguir els seus objectius. Durant els dos cursos de Batxillerat realitzem el “Coaching Dialògic”, que inclou 10 sessions amb activitats per buscar la seva felicitat i orientar-los a descobrir les seves metes de vida. Fins i tot, quan acaben les P.A.U (Proves d’Accés a la Universitat) s’ofereix un programa de “Work Experience” que apropa els estudiants a la realitat professional a través de pràctiques en una empresa.

Aconseguim que els nostres estudiants de Batxillerat puguin realitzar els estudis superiors que s’hagin proposat i sempre els orientem cap a la millor opció o la universitat més especialitzada. Creiem que és molt important facilitar als nostres alumnes el més ampli ventall de possibilitats i de recursos perquè aconsegueixin l’èxit a la seva vida, tant des d’un punt de vista personal com professional. El programa de Batxillerat els prepara per ser allò que ells vulguin ser ja que, sigui quina sigui la seva decisió, estaran preparats.

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«L’equip de professors està format per uns professionals de l’educació que aporten cada dia el millor d’ells mateixos per l’educació dels nostres fills, no solament pel que fa a continguts, sinó que també com éssers humans. Això últim és per a mi tant o més important que les matèries impartides, ja que en definitiva, vull que el meu fill sigui un bon professional, però no hi ha bons professionals si no hi ha bones persones i éssers humans que sàpiguen veure el món des d’una perspectiva global, no sol acadèmica, i respectuosos amb aquells que l’envolten.»

Clara Gimeno

Mare d’alumne de 1r de batxillerat

Aviso Legal