Gabinet Psicopedagògic

El nostre Gabinet Psicopedagògic compta amb una àmplia formació i experiència en l’àmbit de la psicologia infantil-juvenil i educativa: dificultats específiques d’aprenentatge, necessitats educatives especials, dificultats en la gestió emocional, altes capacitats i intervenció pedagògica i terapèutica. Neix de la voluntat del centre per dotar-se d’un instrument eficaç per complementar la labor educativa i docent i té l’objectiu d’orientar i assessorar famílies, alumnes i professors.

Aquest Gabinet Psicopedagògic és un servei diferencial que tracta de forma individualitzada les necessitats educatives dels alumnes, atén la diversitat i contempla les exigències especifiques a nivell educatiu i emocional per establir un treball multidisciplinari. Col·labora estretament amb les famílies per adaptar els recursos a les necessitats de cada alumne, potenciar les seves aptituds i aconseguit l’excel·lència educativa per a cadascun d’ells.

Atenció personalitzada a l’alumnat

Una de les bases del Gabinet Psicopedagògic és l’atenció personalitzada als alumnes. El gabinet realitza un seguiment individualitzat i dissenya plans per aconseguir que cada alumne creixi al seu ritme. Amb aquesta finalitat, s’ofereix a l’alumne orientació acadèmica i professional, així com assessorament per planificar adequadament les metes, els temps i els horaris d’estudi.

El Gabinet Psicopedagògic dóna suport a professorat, famílies i alumnat en cas d’alumnes de nova incorporació. Participa en el traspàs d’informació entre tutors i assessora els estudiants durant el procés d’acomodació perquè l’adaptació al nou col·legi es realitzi de la millor forma possible, sempre amb la major consideració pel benestar i les necessitats de l’alumne.

Atenció a la diversitat i avaluació psicodiagnòstica

L’atenció a la diversitat és la clau per prevenir, detectar i donar resposta a les principals dificultats dels alumnes durant el procés d’aprenentatge. Treballem la diversitat per solucionar les dificultats d’aprenentatge (problemes d’atenció, lectoescriptura) i les dificultats emocionals (problemes de relació amb els companys, de conducta a classe o propis de l’edat que tenen), però també les dificultats associades a les Altes Capacitats (sobre dotació, talent i precocitat intel·lectual).

Suport a les famílies i professors

El Gabinet Psicopedagògic treballa en col·laboració directa amb tutors, professors, famílies i agents externs (psicòlegs, psiquiatres, professores de reforç…) per potenciar les capacitats de cada alumne. És un departament obert a les consultes i a la participació de les famílies i organitza les conferències de l’Escola de Pares, així com debats i tallers per contribuir al desenvolupament integral dels nens. A més, el departament té la tasca d’optimitzar el treball en equip per part dels professors perquè les famílies rebin la informació més adequada a cada moment.

Aviso Legal