Metodologia

La metodologia d’ensenyament del col·legi Agora Barcelona International School és una proposta investigadora, activa i creativa on cada alumne es guiat pels seus professors per convertir-se en l’autèntic protagonista del seu propi aprenentatge. Els alumnes participen activament a les classes, analitzen l’entorn que els envolta, dialoguen des del respecte i la tolerància amb els seus companys, treballen de manera experimental, multidisciplinar i col·laborativa i valoren la cultura de l’esforç. El professor motiva i guia aquest desenvolupament del procés educatiu perquè els alumnes trobin les respostes por si mateixos i construeixin un coneixement propi que els ajudi a desenvolupar-se al món real.

Motivació i Repte

Els alumnes aprenen més quan el seu treball els motiva i tenen un nivell convenient de repte, per això el nostre alumnat té a la seva disposició mètodes, interactius i vivencials: la base del nostre concepte aprendre a aprendre. Els laboratoris els ajuden a cultivar el mètode científic i l’esperit crític, l’hort escolar els descobreix conceptes com la responsabilitat, l’alimentació saludable o el respecte envers el medi ambient i les excursions culturals i sortides esportives els ajuden a evitar la rutina.

metodologia_motivacion-y-reto_Agora-international-school-barcelona_3

Tècniques docents personalitzades

Pensem que els nostres professors han de fer una tasca de coaching amb la combinació de tots els recursos disponibles per treure la millor part de cada estudiant. Per això el treball amb els alumnes comença amb l’estudi de les seves capacitats, aptituds i preferències, per personalitzar les metodologies, i amb la posada en marxa d’una àmplia gamma de tècniques docents al servei del desenvolupament de cada estudiant: treball per projectes, instrucció directa, experimentació o pensament crític, entre d’altres.

metodologia_tecnicas-docentes-personalizadas-agora-is-barcelona_2

Aprenentatge col·laboratiu

El treball en equip és la base de l’aprenentatge col·laboratiu, de manera que la interacció comunicativa i social forma part del dia a dia dels alumnes com a element clau per al desenvolupament de les seves habilitats. Tots els membres de cada equip de treball estan involucrats plenament i hi participen de forma activa, tots són responsables del treball per aconseguir un objectiu comú i posen en pràctica els seus coneixements alhora que adquireixen i alimenten valors com el treball en equip, la responsabilitat o la empatia.

metodologia_aprendizaje-colaborativo-agora-is-barcelona_2

Pensament crític

A Agora Barcelona International School tenim l’objectiu que els nostres alumnes «aprenguin a aprendre» i cadascun d’ells tingui plena autonomia intel·lectual. Treballem certes destreses des de petits per fomentar aquest pensament crític, i introduïm aquesta vocació des de l’etapa d’Educació Infantil. Així, els estudiants desenvolupen un pensament crític que els ajuda a indagar, analitzar, avaluar i crear, i a desenvolupar les seves idees i protagonitzar el seu procés d’aprenentatge.

metodologia_pensamiento-critico-agora-is-barceloma_2

Avaluació i feedback per a l’aprenentatge

L’avaluació de l’alumnat és un procés continu, en constant evolució i millora. Aquest procés d’avaluació formativa es basa en diferents fonts i evidències que van des de la correcció de tasques o l’observació a l’aula, fins a les converses amb alumnes o l’anàlisi dels seus portafolis de millors treballs. Gràcies a aquest feedback regular i precís, els nostres professors identifiquen els següents passos a l’aprenentatge de cada alumne i adapten el procés d’ensenyament-aprenentatge per aconseguir majors fites acadèmiques.

metodologia_evaluacion-y-feedback-agora-is-barcelona_2

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«Treballar a l’Agora International School Barcelona t’obre les portes a un món globalitzat i innovador. Com a professional de l’educació, intento facilitar l’aprenentatge als alumnes per tal de que es mostrin més independents, treballin en equip i pensin rigorosament i creativament.

La dedicació de l`equip humà que tenim fa que el nostre objectiu es basi fonamentalment en formar verdaders ciutadans del món globalitzat i perquè estiguin preparats decideixin el que decideixin.

Gaudeixo amb la meva feina dia a dia, en un centre que forma el seu personal, on creix la meva vocació i on visc noves experiències amb els meus alumnes. Compartint amb la resta dels companys el meu compromís amb el projecte educatiu del centre.»

Anna Canals

Professora

Aviso Legal