Millora de la qualitat de l’ensenyament: Globeducate Platinum Standard

Amb l’objectiu de millorar cada col·legi i assegurar l’excel·lència educativa, Globeducate ha implantat un marc de qualitat anomenat The Globeducate Platinum Standard. La finalitat del Platinum Standard és ajudar als col·legis Globeducate a avaluar la qualitat de l’educació que ofereixen. Els seus principis estan recolzats per les millors pràctiques de sistemes educatius de tot el món i la missió i proposta de valor de Globeducate. Estan estructurats al voltant d’un conjunt d’indicadors de qualitat per ajudar a la comunitat dels centres Globeducate a:

  • mesurar els estàndards i la qualitat a cada col·legi i del nostre grup
  • reconèixer els punts forts clau de cada col·legi i del grup.
  • identificar les àrees on és necessari mantenir la bona qualitat o les que necessiten algun tipus de millora.
  • identificar les prioritats i crear un pla de millora.

Per determinar la qualitat d’un col·legi Globeducate i identificar les àrees de millora, s’avaluen cinc àrees clau a cada centre:

  1. Efectivitat de lideratge i gestió
  2. Qualitat de l’aprenentatge
  3. La missió de Globeducate i la seva proposta de valor

Tot això passa per la formació constant dels professors per millorar la qualitat docent i ajudar-los a ser cada vegada més efectius, amb altes expectatives per a tots els alumnes, tècniques de preguntes per estimular la reflexió, el compromís i la participació i també mecanismes de «feedback 360º» perquè hi hagi bona comunicació entre professors i alumnes o entre els propis estudiants. En definitiva, Globeducate Platinum Standard és una eina que avalua el nivell i la qualitat educativa de cada col·legi del grup per ajudar-los a millorar, a través d’estratègies òptimes per millorar a totes les àrees del projecte educatiu.

Aviso Legal