Multilingüisme

Preparem l’alumnat per a un futur internacional sense límits ni barreres. Oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès, el francès, l’alemany o el xinès. El projecte lingüístic incorpora el mateix nombre de sessions en cadascuna de les llengües vehiculars: castellà, català i anglès.

La immersió lingüística a l’etapa d’Educació Infantil és de vital importància per a un aprenentatge primerenc de qualsevol llengua. Iniciem el Programa d’Immersió lingüística en anglès des del Primer Cicle d’Educació Infantil (0-2 anys) i en el Segon Cicle (3-5 anys) s’introdueix vocabulari en anglès i la comprensió oral de la llengua estrangera. Des de P4 fins a 4t de Primària s’estudia xinès mandarí, que podrà ser continuat com a matèria extraescolar, i a 5è de Primària s’introdueix una tercera llengua estrangera, iniciació a l’alemany o al francès, que continuarà fins a 4t d’ESO. Pel que fa a les titulacions, els alumnes tenen l’oportunitat d’examinar-se al propi centre per obtenir les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge (anglès) i l’Alliance Française (francès).

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes disposen d’intercanvis i estades culturals a Anglaterra, Irlanda, França i els EUA. Els alumnes de tots els cursos tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb qualsevol d’aquest països, d’un mes, un trimestre, un semestre o un any escolar. A més, els nostres alumnes de 5è de Primària tenen un intercanvi d’una setmana amb Stonar School, prestigiós col·legi del Regne Unit que pertany a Globeducate, i tots els alumnes des dels 10 anys poden optar al campament d’estiu a l’estranger i als seus programes d’any acadèmic a l’estranger durant un trimestre, un semestre o un curs complet. A més, l’extensa xarxa de col·legis de Globeducate permet als alumnes participar cada any en esdeveniments internacionals amb estudiants d’altres països i cultures.

Com a complement al currículum, tots els nostres alumnes des d’Educació Infantil fins a Batxillerat participen a la iniciativa «Connecting Cultures»: un projecte centrat a la formació global dels alumnes que els posa en contacte amb estudiants d’altres països per dur a terme projectes de comunicació i col·laboració. L’objectiu del projecte és proporcionar una experiència real d’altres cultures i així desenvolupar la curiositat i l’interès dels alumnes per conèixer el món i ajudar-los a experimentar la utilitat de comunicar-se en una llengua estrangera i afavorir-ne l’aprenentatge. En aquest projecte hi participen 15 països, entre els quals es troben Senegal, Brasil, Estats Units o Japó.

Intercanvis

Els programes d’intercanvi proporcionen una valuosa experiència que enriqueix els alumnes lingüísticament i culturalment, a més d’afavorir-ne la internacionalitat i la mobilitat acadèmica. Gràcies a la xarxa internacional de més de 50 col·legis del grup Globeducate i la clara vocació internacional d’Agora Barcelona International School, els nostres alumnes tenen l’oportunitat de fer intercanvis amb alguns dels centres més prestigiosos del Regne Unit, França o els Estats Units.

Més informació
intercambios-agora-is-barcelona-1

Esdeveniments internacionals

Gràcies als esdeveniments internacionals, els alumnes perfeccionen les seves habilitats lingüístiques mentre es relacionen amb estudiants d’altres països. Al llarg del curs acadèmic, tenen l’oportunitat de participar en diferents esdeveniments multiculturals junt amb altres escoles que formen part del grup educatiu Globeducate: des de conferències i competicions acadèmiques, artístiques o esportives fins a un festival internacional de música.

Més informació
eventos-internacionales-agora-is-barcelona1

Aviso Legal